Spotkanie z red. Piotrem Legutko (TVP Kraków) pt. "Rola mediów we współpracy międzynarodowej" odbyło się 25 sierpnia.

Dyskusja "NATO w obliczu wyzwań" z udziałem dr. Michała Kuzia (Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego) oraz red. Juliusza Sabaka (Defence24.pl).