Dyskusja "NATO w obliczu wyzwań" z udziałem dr. Michała Kuzia (Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego) oraz red. Juliusza Sabaka (Defence24.pl).

W pierwszej części debaty poruszone było zagadnienie szczytu NATO w Polsce. Zaproszeni goście wyrazili swoją opinie na temat tego w jakim stopniu organizatorom szczytu udało się zrealizować założenia w zakresie polityki bezpieczeństwa Europy, szczególnie wzmocnienia wschodniej granicy NATO. Następnie dyskutowano na temat obecnego stanu wojsk NATO, tego jak wyglądają siły NATO w obliczu potencjalnego konfliktu: konwencjonalnego, atomowego, terrorystycznego oraz tego na jakiego rodzaju zagrożenia geopolityczne winny być przygotowane państwa NATO. W dalszej części debaty omówiono tematy: współpracy z USA, Chinami, Turcją, jak również problem wyzwań dla NATO oraz przyszłości Sojuszu Północnoatlantyckiego w kontekście wypowiedzi kandydatów stanowisko na prezydenta Stanów Zjednoczonych.