1. M. Bankowicz, Demokracja według T. G. Masaryka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015

 

2. Suwerenność wybrane aspekty, red. Anna Krzynówek-Arndt, Bogdan Szlachta, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016

 

3. J. L. Talmon, Źródła demokracji totalitarnej, UNIVERSITAS, Kraków 2015

 

4. J. Sałdocha, Krytyczna analiza kategorii interesu w teorii stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015

 

5. J. Bartyzel, Prawica. Nacjonalizm. Monarchizm. Studia politologiczno-historyczne. Wydawnictwo von borowiecky, Radzimin-Warszawa 2016

 

6. L. Mażewski, Oblany egzamin z polityki. O narodzinach, istnieniu i upadku państwa polskiego w latach 1806-1874, Wydawnictwo von borowiecky, Radzymin 2016

 

7. D. Grzybek, Handel i pokój. Geneza i ewolucja liberalnego pacyfizmu, UNIVERSITAS, Kraków 2015

 

8. H. Kissinger, Porządek światowy, Wydwnictwo Zarne, Wrocław 2016

 

9. B. Kaczorowski, Franco i Stalin. Związek Sowiecki w polityce Hiszpanii w okresie drugiej wojny światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego i Ośrodek Myśli Politycznej, Łódź-Kraków 2016

 

10. W. Konopczyński, Polscy pisarze polityczni XVIII wieku, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2012

 

11. A. Nowak, Historia i polityka, Biały Kruk, Kraków 2016

 

12. R. Brague, Prawo Boga., Fundacja Świętego Mikołaja Redakcja „Teologii Politycznej”, Warszawa 2014

 

13. R. Wordliczek, Polityka Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec regionów o niskim stopniu zainteresowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015

 

14. J. Monnet, Wspomnienia, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2015

 

15. N. Ferguson, Potęga pieniądza. Finansowa historia świata. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2010

 

16. N. Ferguson, Cywilizacja. Zachód i reszta świata., Wydawnictwo Literackie, Kraków 2013

 

17. N. Ferguson, Niebezpieczne związki. Pieniądze i władza w świecie nowożytnym 1700-2000, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2015

 

18. Poczet prezydentów Rzeczypospolitej Na uchodźstwie w latach 1939-1990, Instytut Pamięci Narodowej, Białystok 2015

 

19. P. Żurawski vel Grajewski, Geopolityka – siła – wola. Rzeczypospolitej zmagania z losem, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2010

 

20. K. Chojnicka, Cerkiew i car. Prawosławie rosyjskie w reformach Piotra Wielkiego, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2011

 

21. Temat Polemiki: Polska. Najważniejsze polskie spory ideowo-polityczne, red. J. Kloczkowski, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2012

 

22. R. Legutko, Esej o duszy polskiej, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2008

 

23. K. M. Ujazdowski, Geneza i tożsamość konstytucji V Republiki Francuskiej, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2013

 

24. Polska w grze międzynarodowej. Geopolityka i sprawy wewnętrzne, red. J. Kloczkowski, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2010

 

25. F. Kasparek, O postępie i wolności. Wybór pism, Ośrodek Myśli Politycznej i Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

 

26. Władza w polskiej tradycji politycznej, red. J. Kloczkowski, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2010

 

27. Udana transformacja na peryferiach?, red. J. Demenavičius i A. Wołek, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2014

 

28. Rzeczpospolita 1989-2009. Zwykłe państwo Polaków?, red. J. Kloczkowski, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2009

 

29. R. Matyja, Państwo czyli kłopot, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2009

 

30. Bezpłodny sojusz? Polska i Czechy w Unii Europejskiej, red. O. Krutilka i A. Wołek, Ośrodek Myśli Politycznej i Centrum pro studium demokracie a kultury, Kraków-Brno 2011

 

31. Drogi do nowoczesności. Idea modernizacji w polskiej myśli politycznej, red. J. Kloczkowski

32. M. Sułdrzyński, Ośrodek Myśli Politycznej i Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Kraków 2006

 

33. K. M. Ujazdowski, Batalia o instytucje, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2008

 

34. Z. Krasnodębski, Zwycięzca po przejściach, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2012

 

35. Z. Krasnodębski, Zmiana klimatu, Ośrodek Myśli Politycznej i Wyższa Szkoła Europejska im ks. Józefa Tischnera, Kraków 2006

 

36. Historia ma konsekwencje. Mickiewicz, Mochnacki, Norwid, Witkacy o dziejach Polski, red. A. Rzegocki, Ośrodek Myśli Politycznej i Muzeum Historii Polski, Kraków-Warszawa 2012

 

37. Patriotyzm i zdrada. Granice realizmu i idealizmu w polityce i myśli polskiej, red. J. Kloczkowski i M. Sułdrzyński, Ośrodek Myśli Politycznej i Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Kraków 2008

 

38. Polska czyli anarchia? Polscy myśliciele o władzy politycznej, red. J. Kloczkowski, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2009

 

39. K. M. Ujazdowski, Polityka ambitna, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2014

 

40. B. Szlachta, Faktyczność. Normatywność. Wielokulturowość. Szkice filozoficzno-polityczne, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2012

 

41. F. Skarbek, Gospodarstwo narodowe. Wybór pism, Ośrodek Myśli Politycznej i Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013

 

42. S. Buszczyński, Ameryka i Europa. Wybór pism, Ośrodek Myśli Politycznej i Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013

 

43. Ł. Górnicki, Droga do zupełnej wolności. Rozmowa o elekcji, wolności prawie i obyczajach polskich, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2011

 

44. S. Łoś, Sprawa ukraińska. Wybór pism. Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2012

 

45. Ronald Regan. Nowa odsłona w 100- lecie urodzin, red P. Musiewicz, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2011

 

46. P. Żurawski vel Grajewski, Duch pyszny poprzedza upadek. Rozważania o naturze procesu rozpadu unii, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2012

 

47. Nieodrobiona lekcja. Polityki publiczne w Czechach i Polsce., red. O. Krutilka i A. Wołek, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2013

 

48. Kryzys Unii Europejskiej, red. J. Kloczkowski, O. Krutilka i A. Wołek, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2012

 

49. Demokratyzacja a prawa człowieka. Spojrzenie z Europy Środkowej, red. J. Holzer i P. Molk, Ośrodek Myśli Politycznej i Uniwersytet Masaryka w Brnie, Kraków-Brno 2015

 

51. O jedność Europy. Antologia Polskiej XX-wiecznej myśli europejskiej. Red. S. Łukasiwicz, Biblioteka Jedności Europejskiej, Warszawa 2015

 

52. R. Kupiecki, Organizacja traktatu północno-atlantyckiego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2016