Audycje

Wincenty Witos urodził się 21 stycznia 1874 r. w Wierzchosławicach. Pomimo pochodzenia z biednej rodziny chłopskiej, już od najmłodszych lat pasją Wincentego było czytanie. W wieku 10 lat za zaoszczędzone przez ojca pieniądze udał się do szkoły, w której spędził kolejne 4 lata na pilnej nauce. Brak środków nie przeszkodził w dalszym rozwoju Wincentego, któremu Jan Głowacki udostępnił zbiory swojej biblioteki. To właśnie w tym okresie zaczęła się kształtować świadomość i ciekawość polityczna, zaczytanego w tygodnikach „Gwiazdka Cieszyńska” czy „Przyjaciel Ludu”, Wincentego.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z debaty "Chiny a Europa Środkowa", która odbyła się 23 października 2020 roku. 

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z debaty "Turcja a Unia Europejska. Stan obecny a perspektywy", która odbyła się 17 maja 2019 roku.

 

Zapraszamy do wysłuchania audycji "Polityka dla dorosłych", której gościem był dr hab. Filip Musiał, dyrektor krakowskiego oddziału IPN. 

Zapraszamy do wysłuchania audycji "Polityka dla dorosłych", której gościem była ekspert RODM Kraków, pracownik IPN, dr Joanna Lubecka. 

Zapraszamy do wysłuchania audycji "Polityka dla dorosłych", której gościem był prof. Tomasz Gąsowski, historyk, wykładowca Akademii Ignatianum. 

Zapraszamy do wysłuchania audycji "Polityka dla dorosłych", której gościem był ekspert RODM Kraków, profesor Akademii Ignatianum, dr. hab. Artur Wołek. 

Zapraszamy do wysłuchania audycji "Polityka dla dorosłych", której gościem był prof. Bogdan Szlachta, kierownik Katedry Filozofii Polityki UJ. 

Zapraszamy do wysłuchania audycji "Polityka dla dorosłych", której gościem był  Jan Rokita, wykładowca Akademii Ignatianum, komentator polityczny.

Zapraszamy do wysłuchania audycji "Polityka dla dorosłych", której gościem był dr hab. Artur Wołek, profesor Akademii Ignatianum, ekspert RODM Kraków. 

Zapraszamy do wysłuchania audycji "Polityka dla dorosłych", której gościem był Roman Graczyk, politolog, publicysta, pracownik oddziału IPN. 

Zapraszamy do wysłuchania audycji "Polityka dla dorosłych", której gościem była dr Joanna Lubecka z Akademii Ignatianum, ekspert RODM i IPN.

Zapraszamy do wysłuchania audycji "Polityka dla dorosłych", której gościem był dr Błażej Sajduk, politolog, adiunkt UJ, ekspert CAKJ.

Zapraszamy do wysłuchania audycji "Polityka dla dorosłych", której gościem był prof. Andrzej Bryk, znawca amerykańskiej problematyki ustrojowej. 

Zapraszamy do wysłuchania audycji "Polityka dla dorosłych", której gościem był dr hab. Artur Wołek, profesor Akademii Ignatianum w Krakowie. 

Zapraszamy do wysłuchania audycji "Polityka dla dorosłych", której gościem był dr Marcin Galent, socjolog, adiunkt w Instytucie Europeistyki UJ.