Aktualności

Gideon Rachman w „Financial Times” podkreśla, że powstający porządek świata będzie coraz bardziej kształtował się przez siłę, a nie przez prawo. Zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i w Wielkiej Brytanii pomysł, że Unia Europejska mogłaby aspirować do roli supermocarstwa, traktowany jest jako niedorzeczny.

Trójmorze powinniśmy traktować jako inicjatywę mogącą zmniejszyć dystans gospodarczy dzielący nas od państw rozwiniętego Zachodu – mówił wiceminister Szymon Szynkowski vel Sęk podczas spotkania „Trójmorze. Idea czy interes?”.

Wizytę w Polsce można ocenić pozytywnie. Po pierwsze dlatego, że każde spotkanie jest czymś pozytywnym, chyba że kończy się jakimś wielkim skandalem. Spotkanie polsko-słowackie przebiegło w miłej atmosferze. Wydaje mi się dość jednoznacznie, że jeśli chodzi o ten podstawowy wymiar wizyty, było to całkiem dobre spotkanie. Po drugie faktem jest, że wizyta w Polsce nastąpiła krótko po zaprzysiężeniu prezydent Čaputovej. Wizyty na Węgrzech i w Polsce pokazała wszakże, że ważnym dla niej obszarem aktywności będzie, poza wymiarem europejskim, także obszar najbliższy – regionalny, zatem region wyszehradzki. Z dotychczasowych jej wypowiedzi należy również podkreślić zainteresowanie Inicjatywą Trójmorza. Wskazała, że z dużym zaciekawieniem podchodzi do tego formatu współpracy. 

Każdy z prezydentów Republiki Litewskiej w innym stylu pełnił swoją funkcję: Vytautas Landsbergis, Algirdas Brazauskas, Valdas Adamkus, Dalia Grybauskaitė – każdy z nich miał swą niepowtarzalną wyrazistość. Wyjątkiem był może Rolandas Paksas, którego wyrazistość przejawiła się tylko podczas procedury jego odwołania. Litwa nie miała jeszcze prezydenta bez wyrazu, ale to się może zmienić.