Spotkania

27 czerwca Kraków odwiedził Szef Służby Zagranicznej, Profesor Arkady Rzegocki.

12 maja 2022 roku odbyła się debata dotycząca wywiadu i kontrwywiadu w okresie zimnej wojny.

Zapraszamy na kolejny #RODMKomentarz. Tym razem dotarliśmy do Kolumbii wraz z dr Joanną Gocłowską-Bolek z Uniwersytet Warszawski, która przybliżyła zawiłości po pierwszej turze wyborów prezydenckich, które odbyły się 29 maja 2022 roku.

21 maja 2022 roku w Australii odbyły się wybory parlamentarne.

10 maja 2022 roku odbyła się debata Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Krakowie i Ośrodka Myśli Politycznej

Dnia 30 marca 2022 roku odbyła się debata na temat „Wojna na cyber frontach”.

Dnia 14 marca 2022 roku odbyła się debata na temat „Napaść Rosji na Ukrainę. Próba bilansu pierwszych tygodni wojny”.

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie oraz Ośrodek Myśli Politycznej zapraszają na debatę: "Wojna ukraińsko-rosyjska - próba bilansu".

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie oraz Ośrodek Myśli Politycznej zapraszają na rozmowę z dr Zofią Gródek-Szostak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) odnośnie raportu „Wschodnie kompleksy. Determinanty innowacyjności państw sąsiedztwa wschodniego”.

Dnia 2 grudnia 2021 odbył się wykład pt. Ius gentium czy ius cosmopoliticum? Immanuel Kant o polityce międzynarodowej” prowadzony przez dr Jakuba Szczepańskiego, filozofa z Instytutu Filozofii UJ, autora książek z zakresu filozofii politycznej m.in. Immanuela Kanta i Hannah Arendt.

Dnia 18 listopada bieżącego roku odbył się wykład przeprowadzony przez prof. Piotra Nowaka, filozofa i eseisty, o myśli politycznej Niccolo Machiavellego, który odbył się w cyklu pt. „Klasycy filozofii o polityce międzynarodowej”. Zapraszamy do lektury kilku słów podsumowania:

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie i Ośrodek Myśli Politycznej zapraszają na szósty wykład w cyklu "Klasycy filozofii o polityce międzynarodowej" o myśli politycznej Leo Straussa pt. "Leo Strauss i nauka myślenia politycznego" - wpływowego filozofa polityki żydowskiego pochodzenia związanego z Uniwersytetem w Chicago, gdzie utworzył wokół siebie wpływową szkołę uczniów mających wpływ na późniejszą praktykę polityczną Stanów Zjednoczonych.

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie i Ośrodek Myśli Politycznej zapraszają na debatę online!
Debata ekspercka pt.: „Międzynarodowe znaczenie Konstytucji 3 Maja” będzie transmitowana na żywo we wtorek, 18 maja o godzinie 18:00❗
Transmisja dostępna będzie na kanale RODM Kraków na Facebooku.
W debacie wezmą udział:

➡️ prof. Andrzej Chwalba - Uniwersytet Jagielloński
➡️ prof. Zofia Zielińska - Uniwersytet Warszawski
➡️ prof. Radosław Żurawski vel Grajewski - Uniwersytet Łódzki
Spotkanie poprowadzi koordynatorka Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Krakowie – Karolina Wanda Olszowska.
Zapraszamy serdecznie!
Podczas transmisji będzie możliwość zadawania pytań.
Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie i Ośrodek Myśli Politycznej zapraszają na debatę specjalną online!
Debata ekspercka pt.: „Trójmorze. Nowa perspektywa po zmianach politycznych w USA” będzie transmitowana na żywo w czwartek, 6 maja o godzinie 14:30❗
Transmisja dostępna będzie na kanale RODM Kraków na Facebooku.
W debacie wezmą udział:
➡️ Paweł Jabłoński – Podsekretarz stanu ds. współpracy ekonomicznej, rozwojowej oraz polityki afrykańskiej i bliskowschodniej w MSZ.
➡️ dr hab. Piotr Bajda, prof. UKSW – wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
➡️ dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski, prof. UŁ– wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego.
Spotkanie poprowadzi koordynatorka Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Krakowie – Karolina Wanda Olszowska.
Zapraszamy serdecznie!
Podczas transmisji będzie możliwość zadawania pytań.
Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP


W związku z debatą polecamy Państwu książkę wydaną przez RODM Kraków oraz Ośrodek Myśli Politycznej „Konteksty dla Trójmorza. Turcja, Bałkany Zachodnie i Europa Środkowa w polityce międzynarodowej”.
Teksty zawarte w niniejszym tomie dotyczą przede wszystkim Turcji, Bałkanów Zachodnich i Europy Środkowej. Stanowią one studia przypadków, pokazujące, jakie siły zewnętrzne oddziałują na państwa położone na tych istotnych geopolitycznie obszarach i w jaki sposób to czynią, a także jakie z tego wynikają konsekwencje dla polityki owych państw i jak na ich pozycję w regionie wpływają ich sprawy wewnętrzne. Od trafnej analizy tych czynników i umiejętności odpowiedniego zareagowania na nie, a szczególnie ich kształtowania, może w dużej mierze zależeć między innymi powodzenie Inicjatywy Trójmorza – przedsięwzięcia, które jest potrzebne regionom zwykle kojarzonym głównie z geopolitycznymi problemami, by w pełni wykorzystały swój potencjał i owe problemy odsunęły wreszcie na dalszy plan.
Podczas debaty zostanie ona zaprezentowana oraz pojawi się informacja w jaki sposób można ją otrzymać!
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie oraz Ośrodek Myśli Politycznej zapraszają na debatę:
"Geopolityczne znaczenie Morza Bałtyckiego"
W rozmowie wezmą udział:

prof. Kazimierz Musiał (Uniwersytet Gdański)
dr Damian Szacawa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Moderator: Jakub Krupa
 
Debata odbędzie się 22 kwietnia (czwartek) o godzinie 18:00 i będzie transmitowana za pośrednictwem mediów społecznościowych (Facebook) RODM Kraków.
Zapraszamy serdecznie!
Podczas transmisji będzie możliwość zadawanie pytań.
Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie oraz Ośrodek Myśli Politycznej zapraszają na debatę:
 
"Afryka Subsaharyjska jako region rywalizacji o wpływy"
W rozmowie wezmą udział:

Prof. Hanna Rubinkowska-Anioł (UW)
Prof. Andrzej Gąsowski (UKSW)
Dr Jędrzej Czerep (PISM)
Moderatorka: Agnieszka Tarnowska (RODM Kraków)
 
Debata odbędzie się 18 marca (czwartek) o godzinie 18:00 i będzie transmitowana za pośrednictwem mediów społecznościowych (Facebook) RODM Kraków.
Zapraszamy serdecznie!
Podczas transmisji będzie możliwość zadawanie pytań.
 
Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP