Zapraszamy na seminarium dla studentów "Polityka polonijna - komu służy?", które odbędzie się 30 maja

...

Zapraszamy wszystkich studentów na warsztaty "Polityka zagraniczna w Internecie", które odbędą się w

...

Zapraszamy do udziału w kolejnej odsłonie seminarium "Europa w kryzysie". Tematem przewodnim

...

Zapraszamy na wykład pt. "Powstanie 1956 roku na Węgrzech a sprawa polska", który odbędzie się 30 listopada o

...

Zapraszamy do udziału w warsztatach dot. analizy danych z zakresu stosunków międzynarodowych,

...

Zapraszamy na wykład prof. Marka Kornata pt. „Dyplomacja II RP: sukces czy porażka?”, który

...

Zapraszamy na seminarium pt. "Kryzys imigracyjny a polityka Unii Europejskiej: zwrot w stronę

...

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach dobrych praktyk we współpracy transgranicznej

...

Zapraszamy do udziału w dyskusji "Jak wyjść z pułapki euro?", która odbędzie się 26 października o godz.

...

Zapraszamy na seminarium poświęcone współpracy polsko-rumuńskiej w perspektywie kryzysu UE i

...

Zapraszamy do udziału w seminarium poświęconemu wyłącznie analizie stosunków międzynarodowych,

...

Zapraszamy na konferencję pt. "Miejsce państw Grupy Wyszehradzkiej w zmieniającej się UE. Szanse i

...

27 września o godz. 16.00 zapraszamy na dyskusję pt. "Kryzys Unii Europejskiej – skutki dla

...

Zapraszamy na dwa wykłady na temat ideologicznych podstaw rosyjskiej polityki zagranicznej, które wygłosi

...

Zapraszamy na dyskusję pt. "Co dalej z Zachodem? Europa po kryzysie imigracyjnym", która odbędzie się już 7

...

Zapraszamy na seminarium eksperckie pt. "Naukowe aspekty kryzysu imigracyjnego", które poprowadzi dr

...