Wykład dr. Piotra Bajdy (UKSW) pt. "Słowacka prezydencja w Unii Europejskiej" odbył się 20 lipca w pracowni Klubu Jagiellońskiego.

Dr Piotr Bajda w trakcie swojej prelekcji przybliżył tematy związane z prezydencją Słowacji w Radzie UE. Wymienił on m. in. promocję Słowacji jako państwa nowoczesnego, stabilnego oraz proeuropejskiego, wykorzystując materiały filmowe i zdjęcia przygotowane na potrzeby seminarium eksperckiego RODM. Wskazał także na rolę Słowacji jako pośrednika w relacjach UE z państwami bałkańskimi. W części drugiej – dyskusyjnej wraz z moderatorem i publicznością, dr Bajda poruszył następujące zagadnienia: rola Słowacji w Grupie Wyszehradzkiej, wewnętrzną sytuacje polityczną Słowacji, historyczne relacje między Słowacją a państwami bałkańskimi, podejście Słowaków do problemu imigrantów i uchodźców, działania rządu słowackiego  w związku z Brexitem.