Wykład dr. Marcina Kędzierskiego (Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego) pt. "Brexit a Europa Środkowo-wschodnia" odbył się 31 sierpnia.

Podczas wykładu, który wygłosił dr Marcin Kędzierski poruszane były tematy związane z opuszczeniem UE przez Wielką Brytanię oraz tego, jakie będą kolejne etapy Brexitu. Ponadto gość za pomocą mapy wskazał jakie kraje uznać należy za środkowo-europejskie oraz jak państwa te winny ustosunkować się do problemu Brexitu. W kolejnej części spotkania poruszona została problematyka zagrożeń gospodarczych i ekonomicznych dla Polski, jakie niesie za sobą Brexit; jaką politykę winien prowadzić w obecnej sytuacji polski rząd w stosunku do Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Wspomniane i omówione zostały również problemy: hegemonii Niemiec w Europie, wzmocnienia wschodniej flanki NATO, współpracy polski-brytyjskiej oraz idei stworzenia armii europejskiej.