Seminarium "Geopolityczne aspekty polskiej polityki energetycznej" z udziałem red. Wojciecha Jakóbika (BiznesAlert.pl).

W części wykładowej spotkania omówione zostały rodzaje i źródła energii oraz to czy w oparciu o takie źródła można swobodnie prowadzić politykę energetyczną. Następnie prelegent omówił zagadnienie pakietu energetyczno-klimatycznego, systemu handlu emisjami oraz to w jaki sposób Polska winna dążyć do rozwoju swojej polityki energetycznej. Wspomagając się prezentacją multimedialną gość przybliżył temat związany z Unią Energetyczną oraz z tym, jakie regulacje obowiązują w UE w zakresie polityki energetycznej. W dalszej części seminarium, przy pomocy mapy prelegent wyjaśnił zagadnienie infrastruktury gazowej i tego, jakie są plany związane z jej rozbudową. W trakcie dyskusji poruszano tematy związane z możliwością utworzenia w Polsce elektrowni atomowej oraz możliwością wydobywania gazu łupkowego.