Zapraszamy na dyskusję z dr. Krzysztofem Zdulskim autorem książki "Bariera bliskowschodnia. Turcja w polityce Wielkiej Brytanii w latach 1939-1942"

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie,
Ośrodek Myśli Politycznej,
Katedra Turkologii UJ,
Towarzystwo Naukowe Doktorantów Wydziału Historycznego UJ
zapraszają na:

dyskusję z dr. Krzysztofem Zdulskim autorem książki "Bariera bliskowschodnia. Turcja w polityce Wielkiej Brytanii w latach 1939-1942" (http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=404)

Podczas spotkania zostaną poruszone zagadnienia:
Jakie czynniki determinowały brytyjską politykę wobec Turcji? Jakie cele chciał osiągnąć Londyn i jakich używał do tego instrumentów? Dlaczego Wielka Brytania zdecydowała się zawrzeć z Ankarą układ o wzajemnej pomocy? Czego Londyn oczekiwał po przymierzu z Turcją i w jakim zakresie oczekiwania te były zależne od zmian w sytuacji politycznej i wojennej? W jakim stopniu stosunki Wielkiej Brytanii z mocarstwami, a zwłaszcza z Niemcami, Włochami, Francją i Związkiem Sowieckim, wpływały na politykę brytyjską wobec Turcji? Jakie były jej skutki dla sytuacji na Bałkanach? Jaki stosunek do planów i działań Londynu miały rządy Bułgarii, Grecji, Jugosławii i Rumunii? Jaką rolę odgrywała Turcja w brytyjskich planach obrony Bliskiego Wschodu? Czy Wielka Brytania rzeczywiście chciała bronić swego tureckiego sojusznika i czy była do tej obrony przygotowana? W jakim stopniu politykę wobec Turcji kształtował cały rząd, a w jakim poszczególne ministerstwa i wybrani członkowie rządu, a zwłaszcza premier? Jaką rolę odegrali w niej czołowi brytyjscy politycy, zwłaszcza Neville Chamberlain, Anthony Eden, lord Halifax i Winston Churchill?

Krzysztof Zdulski - Ur. 1983, dr, z wykształcenia historyk i politolog, adiunkt w Katedrze Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki Uniwersytetu Łódzkiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na historii międzynarodowych stosunków politycznych w dwudziestoleciu międzywojennym i podczas II wojny światowej, zwłaszcza na obszarze bliskowschodnim. Laureat stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich. Autor książki III Rzesza a świat islamu. Publikował m.in. w „Athenaeum. Polskich Studiach Politologicznych”, „Historii i Polityce” oraz „Przeglądzie Historyczno-Wojskowym

Spotkanie poprowadzi mgr Karolina Wanda Olszowska - historyk, turkolog, koordynatorka RODM Kraków.

Miejsce: Instytut Historii UJ, ul. Gołębia 13, sala 210
Data: 10 marca 2020 r. godz. 17:00

Zapraszamy serdecznie!