Gość: Martin Wycisk (Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu). Termin: 27,05.2018, godz. 18:00 Miejsce: Hotel Europejski, ul. Lubicz 5, sala Lustrzana

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie, Ośrodek Myśli Politycznej oraz Stowarzyszenie Forum Młodych Dyplomatów 

zapraszają na wykład:
Martina Wyciska (Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu)

"Anatomia niemieckiej CDU - czyli jak działa partia od wewnątrz"

70 lat po założeniu Republiki Federalnej Niemiec najbardziej liczącą się siłą polityczną pozostaje Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna (CDU). Z różnymi koalicjantami rządzili aż 50 lat co w naturalny sposób prowadzi do pytania o powodów sukcesów wyborczych. Równocześnie dziś CDU musi się zmierzyć z wielkimi wyzwaniami. Do najistotniejszych należy zaliczyć powstanie z Alternatywą dla Niemiec (AfD) konkurencji politycznej na prawo od chadecji oraz stopniowy proces wycofania się z polityki kanclerz Angeli Merkel. O tych kwestiach na wykładzie opowie analityk Instytutu Zachodniego w Poznaniu Martin Wycisk

Martin Wycisk - absolwent politologii na Uniwersytecie Śląskim oraz Studiów Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta Erasmusa (dwusemestrowy pobyt na Uniwersytecie Masaryka w Brnie 2012/3), od listopada 2017 r. analityk w zespole Niemcy - państwo, społeczeństwo, gospodarka w Instytucie Zachodnim w Poznaniu.

Podczas spotkanie zostanie zaprezentowany także dorobek oraz publikacje Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu.

Termin: 27,05.2018, godz. 18:00
Miejsce: Hotel Europejski, ul. Lubicz 5, sala Lustrzana

Zapraszamy serdecznie!