„Historia będzie dla mnie łaskawa, bo sam mam zamiar ją pisać”     Winston Churchill

            27 lutego 2019 roku odbyło się pierwsze po przerwie spotkanie zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie, Ośrodek Myśli Politycznej oraz Stowarzyszenie Forum Młodych Dyplomatów.

   Naszym gościem była dr Joanna Lubecka - historyk i politolog, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Administracji Akademii Ignatianum w Krakowie, główny specjalista Biura Badań Historycznych IPN Kraków.

            Doktor Joanna Lubecka wygłosiła wykład dotyczący polityki historycznej, zaprezentowała słuchaczom wagę tego zagadnienia oraz podkreśliła, że często zapomina się, że polityka historyczna to polityka, a nie historia. To zagadnienie jest szczególnie ciekawe jeśli porównamy sobie jaką politykę historyczną prowadzą inne kraje. W tym kontekście dużo miejsca zostało poświęcone polityce historycznej prowadzonej przez Niemcy, jako jednej ze sprawniejszych. Dające do myślenia były przytoczone wyniki badań zgodnie, z którymi ponad 50% pytanych młodych Niemców uważa, że to właśnie Niemcy byli pierwszymi ofiarami Hitlera. Zgodnie z innymi przeprowadzonymi na uniwersytetach w Kanadzie duża część studentów uważa, że Naziści musieli być Polakami, bo przecież są „polskie obozy zagłady”.

To właśnie w tym kontekście bardzo ważne jest sprawne prowadzenie polityki historycznej, aby za sto lat nie okazało się, że to „Polska rozpętała II wojnę światową”. Powinna być prowadzona spójnej i popierana przez wszystkie partie (przynajmniej w kilku kluczowych zagadnieniach).

 

            Mamy nadzieję, że politycy wykorzystają potencjał i zaczną więcej uwagi poświęcać polityce historycznej, nie tylko w kontekście „gaszenia pożarów”. My również jako społeczeństwo powinniśmy bardziej zwracać uwagę na ten aspekt polityki. Może zaczniemy przynajmniej używać nazwy „niemieckie-nazistowskie obozy”, aby nikt nie miał wątpliwości, że to nie Polacy, kryją się pod nazwą Naziści.

 

Zapraszamy na kolejne wydarzenia.

 

Zachęcamy również do śledzenia naszym mediów społecznościowych:

 

Facebook: @RODMcracow

Twitter: @RODMKrakow

Instagram: @rodm_krakow