12 czerwca 2017 roku w Nowym Sączu odbył się kolejny wykład z cyklu „Spotkanie z historią”. Mieliśmy zaszczyt gościć dr. Michała Wenklara.

 

Spotkanie dotyczyło powstania na Węgrzech w 1956 roku, a także reakcji na rewolucyjne wydarzenia w Polsce. Prelegent postarał się przedstawić jak najbardziej dokładnie sytuację polityczną i społeczną w kraju od momentu rodzenia się nadziei na zmianę systemu komunistycznego, aż do samego upadku powstania. Podczas wykładu wskazano na bardzo ważne czynniki, które doprowadziły do tak krwawej pacyfikacji, mianowicie na żądanie wycofania wojsk sowieckich, wyjście z Układu Warszawskiego, a także na dopuszczenie na scenę polityczną ludzi z poza obozu komunistycznego. Nakreślając obraz powstania doktor uwypuklił jego spontaniczny i oddolny charakter.

 

W drugiej części doktor Wenklar przedstawił reakcję w Polsce na powstanie Węgierskie. Omówionych zostało wiele solidarnościowych gestów dla walczących w Budapeszcie takich jak: zbiórki żywności, leków, czy też oddawanie krwi. Oddzielnie przybliżony został marsz milczenia zorganizowany przez studentów w Krakowie, jako szczególny wyraz poparcia, który o mało nie zakończył się starciami z milicją i żołnierzami sowieckimi. Pytania poświęcone zostały głównie ocenom powstania węgierskiego, odpowiadając na nie doktor Wenklar, zreferował bardzo ciekawy pogląd panujący wśród Węgrów, którzy traktują je jako swoiste odkupienie win za kolaborację z III Rzeszą Niemiecką.