Zapraszamy na kolejny wykład z cyklu "Spotkania z historią" 12 czerwca o godz. 16:00. Tym razem naszym gościem będzie dr Maciej Zakrzewski.

Nasz prelegent, dr Maciej Zakrzewski to adiunkt w Katedrze Doktryn Politycznych i Prawnych Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II, pracownik krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. 

Podczas spotkania zostaną omówione polskie dylematy w zakresie polityki zagranicznej po zakończeniu II wojny światowej do 1956 roku. Zagadnienie to będzie rozważane na dwóch głównych płaszczyznach. Po pierwsze zostaną omówione koncepcje rządu emigracyjnego i możliwości jego działania na arenie międzynarodowej, w czasie gdy w Polsce montowana była nowa władza. Przedstawiona zostanie także sytuacja opozycji pozostającej w kraju, jej dylematem pomiędzy zwalczaniem nowej władzy, a jej akceptacją oraz nadziejami związanymi z pomocą z zagranicy.

Termin: 12 czerwca (poniedziałek) godz. 16:00

Miejsce: Rynek Główny 34, oficyna, III piętro, Pracownia Klubu Jagiellońskiego

Wydarzenie na Facebook: https://www.facebook.com/events/1596487090393536

Zapraszamy!!!