W środę 5 kwietnia został w siedzibie RODM Kraków miał miejsce kolejny wykład w ramach cyklu „Spotkanie z historią”.

Tym razem mieliśmy zaszczyt gościć Pana dr. Bartosza Kaczorowskiego,  adiunkta w Katedrze Historii Powszechnej Najnowszej Uniwersytetu Łódzkiego. Nasz prelegent omówił jakie znacznie w stosunkach międzynarodowych w okresie II wojny światowej dla Hiszpanii miała ideologia, a jakie miejsce w koncepcjach rządzących zajmowała geopolityka.

Doktor Kaczorowski wykazywał przenikanie się powyższych sfer w kreowaniu koncepcji polityki międzynarodowej. Doskonale uwidocznione zostało to na przykładzie Polski i proniemieckiego nastawienia prasy hiszpańskiej w chwili agresji, przy równoczesnym, choć ostrożnym, projekcie powstrzymania ekspansji sowieckiej i stworzenia państwa kadłubowego.

Prelegent wskazywał na realizm i pragmatyzm w działaniach gen. Franco i jego rządu, który lawirował między mocarstwami starając się grać na czas i uzyskać jak najwięcej dla Hiszpanii. Z drugiej strony pokazywał ogromny paradoks, który wiązał się z polityką hiszpańskiego rządu. Za swojego ideologicznego wroga uważał on Związek Sowiecki, z którym nie miał on wspólnych granic. Zajmował on jednak stale dyplomację hiszpańską, która starała się aktualizować plany jego powstrzymania, jak omawiany przez dr. Kaczorowskiego „Plan D”, czy chęć zbliżenia z W. Churchillem.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony na Facebook i uczestnictwa w kolejnych wykładach z cyklu "Spotkania z historią".