Wykład poświęcony współpracy wyszehradzkiej i prezentacja książki „The Second Term of Viktor Orbán: Beyond Prejudice and Enthusiams”.

19 grudnia odbył się wykład poświęcony współpracy wyszehradzkiej, zwłaszcza stosunkom polsko-węgierskim, połączony z prezentacją polskiego wydania książki „The Second Term of Viktor Orbán: Beyond Prejudice and Enthusiams”.

Prof. Artur Wołek swój wykład rozpoczął od charakterystyki węgierskiej polityki zagranicznej, która, w jego opinii, w pewnym zakresie stanowi funkcję polityki wewnętrznej. Premier Viktor Orbán podejmuje za arenie międzynarodowej ruchy, które mają na celu podkreślenie jego niezależności. Tak należy rozpatrywać m.in. jego współpracę gospodarczą z Federacją Rosyjską, która jest krytycznie oceniania przez wiele państw naszego regionu oraz Europy Zachodniej.

W drugiej części prof. Wołek omówił polską politykę zagraniczną w aspekcie funkcjonowania Polski w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Jego zdaniem, obecny kontekst polityczny sprzyja temu, by to zrzeszenie mogło skutecznie realizować swoje interesy na arenie europejskiej, jednak należy pamiętać o różnicach dzielących Polskę, Słowację Czechy oraz Węgry.

W trzeciej części wykładu miała miejsce prezentacja książki Przekraczając uprzedzenia i entuzjazm. Druga kadencja Viktora Orbána pod redakcją Johna O’Sullivana i Kálmána Póczy. Jest ona zbiorem esejów i artykułów węgierskich intelektualistów – politologów, filozofów, dziennikarzy i analityków. Zdaniem prof. Wołka, w sposób niezwykle kompleksowy pozwala ona zrozumieć czytelnikowi źródła sukcesów wyborczych Viktora Orbána, jego dotychczasową politykę jako premiera, zarówno w aspekcie zewnętrznym, jak i wewnętrznym.