21 grudnia odbył się wykład publiczny w Nowym Sączu pt. "Kryzys Unii Europejskiej a polska polityka zagraniczna".

Dr Michał Dulak, asystent w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ oraz były prezes Ośrodka Studiów o Mieście, swój wykład rozpoczął od dokładnej charakterystyki kryzysów, które w ostatnich latach dotknęły Unię Europejską: strefy euro, migracyjnego oraz polityczno-instytucjonalnego (Brexit). Jego zdaniem, elity europejskie nie mają innej recepty na ich rozwiązanie niż dalsze pogłębianie integracji. Silny opór wielu państw wobec tej koncepcji może skutkować tym, że w przyszłości możemy mieć do czynienia z sytuacją rozbicia wspólnoty na tzw. „Unię dwóch prędkości”. W tym kontekście oparcie się Polski o sojuszników regionalnych, zrzeszonych m. in. w Grupie Wyszehradzkiej, dr Dulak uważa za dobrą strategię w perspektywie krótkoterminowej, kiedy jeszcze nieznany jest nam układ sił w UE bez obecności Wielkiej Brytanii.

W drugiej części, poświęconej rozmowie z publicznością, pojawiły się pytania dot. bilansu zysków i strat obecności Polski w Unii Europejskiej, szans na zmianę statusu geopolitycznego Polski w kontekście długofalowej współpracy z Chinami, tego, jak będzie kształtowała się w przyszłości współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej oraz jaką rolę może odgrywać patriotyzm gospodarczy.