Wykład dr Michała Wenklara poświęcony 60. rocznicy powstania na Węgrzech w październiku i listopadzie 1956 r.

Naszym gościem był dr Michał Wenklar, politolog, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. W trakcie wykładu przestawił przebieg wydarzeń jakie miały miejsce na Węgrzech i w Polsce w 1956 r. Pan doktor dokonał wnikliwej analizy przy czym wybuchu powstania na Węgrzech oraz w Polsce, a następnie nakreślił jakie znaczenie miały strajki w obu krajach. Prelegent w trakcie wykładu przytaczał cytaty z publikacji lub wspomnień osób, które uczestniczyły w tych wydarzenia lub żyły w tamtym czasie. Doktor Wenklar uwzględnił w swoim wykładzie nie tylko historyczny aspekt powstania na Węgrzech i w Polsce. Powyższe wydarzenia omówił również z perspektywy geopolitycznej i ideologicznej tamtych lat. Prelegent mówił o zaangażowaniu innych państw komunistycznych w wydarzenia 1956 roku. Wspomniał o roli Chin i Jugosławii w wydarzeniach jakie miały miejsce w Europie Środkowej.