Relacja z seminarium eksperckiego pt. "Naukowe aspekty kryzysu imigracyjnego", które 12 września poprowadził dr Piotr Koryś.

W pierwszej części dr Koryś przybliżył tematykę związaną z kierunkami migracji na świecie w ostatnich latach. Następnie wyjaśnił, dlaczego Europa stanowi tak atrakcyjny pod względem migracyjnym teren, dlaczego migranci z Bliskiego Wschodu i Afryki nie przedostają się do Ameryki, Chin czy Japonii. W dalszej części spotkania poruszone były wątki polskiego udziału w kryzysie migracyjnym, tego jaką postawę wobec migrantów winien przyjąć polski rząd oraz społeczeństwo. Ta tematyka skierowała dyskusję na kwestie związane z polityką asymilacyjną. Dr Koryś omówił kilka najpopularniejszych modeli polityki stosowanej wobec imigrantów, jakie obowiązują w krajach europejskich.