Relacja z drugiego wykładu pt. "Ideologiczne podstawy rosyjskiej polityki zagranicznej", który odbył się 29 września.

Druga część spotkania z dr. Pawłem Rojskiem poświęcona była zagadnieniom związanym z ideologią i dylematami geopolitycznymi, z jakimi boryka się Rosja. Na początku spotkania dr Rojek przybliżył historyczną genezę ideologii, jaka wykształciła się w Rosji przez okres kilku stuleci: XVII wieku, wojny kulturowe wieku XVIII. Następnie przedstawił myśl wybranych filozofów i ideologów rosyjskich, by przejść do tematów związanych ze współczesnością. Wspierając się prezentacją multimedialną omówił "mapę rosyjskiej duszy", później przeszedł do analizy tego, czym jest współczesna Rosja w kontekście ideowym, czym jest monarchizm i imperializm w kontekście Rosji rządzonej przez prezydenta Władimira Putina, i w jakim kierunku będzie rozwijać się to państwo - zarówno pod względem kulturowym, jak i ideowym.