Relacja z pierwszego wykładu pt. "Ideologiczne podstawy rosyjskiej polityki zagranicznej", który odbył się 22 września.

Dr Paweł Rojek rozpoczął od przedstawienia zagadnienia mocarstwowości współczesnej Rosji, tego jak postrzegać to państwo w kontekście kulturowym i religijnym. W trakcie wykładu przybliżone zostały dwie koncepcje: pierwsza, autorstwa prof. Andrzeja Nowaka, na temat mocarstwowości Federacji Rosyjskiej, oraz druga, prof. Anny Raźny, na temat kryzysu myślenia w Polsce związanym z "rosyjskością" i samą Rosją, przede wszystkim jako krajem chrześcijańskim. Po obejrzeniu fragmentów wykładów obu wspomnianych powyżej osób, nasz gość odniósł się do tez przez nich prezentowanych i w ich kontekście zaprezentował własne, zdecydowanie nowatorskie spojrzenie na problem myślenia o współczesnej Rosji. Wykład miał charakter wprowadzający do części drugiej.