Relacja z seminarium o współpracy polsko-rumuńskiej w kontekście przewodnictwa Polski w Grupie Wyszehradzkiej.

21 października 2016 roku odbyło się seminarium eksperckie, którego gościem był dr hab. Bartłomiej Zdaniuk (UW). Przybliżył on zagadnienia związane relacjami polsko-rumuńskimi w kontekście kryzysu UE oraz współczesnej sytuacji geopolitycznej w regionie Europy Środkowej. W pierwszej części nakreślił historię Rumunii w kontekście relacji z Rzeczpospolitą, następnie  wskazał, jakie elementy obecnie wpływają na współpracę polityczna i gospodarczą Polski i Rumunii. W dalszej części poruszył między innymi problem innego rozumienia patriotyzmu przez Rumunów oraz zagadnienia związane z geopolityką. Ciekawym aspektem wykładu były tezy, że Rumunia mimo usytuowania we wschodniej części Starego Kontynentu chce być państwem zachodnioeuropejskim, oddzielonym od Rosji. Po drugie, obecnie interesy między Polską a Rumunią najlepiej układają się w ramach NATO.