Relacja z warsztatów dotyczących analizy danych z zakresu stosunków międzynarodowych, które poprowadził dr Błażej Sajduk.

29 listopada odbyły się warsztaty dotyczące analizy danych z zakresu stosunków międzynarodowych. Poprowadził je Błażej Sajduk, doktor politologii i historyk myśli politycznej, adiunkt w Zakładzie Myśli Politycznej na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, prorektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie. W warsztatach wzięło udział 18 studentów stosunków międzynarodowych i politologii, reprezentujących krakowskie uczelnie wyższe.

W ramach wprowadzenia dr Sajduk zaprezentował studentom cytat byłego sekretarza obrony Stanów Zjednoczonych, Donalda Rumsfelda, który podczas briefingu prasowego dotyczącego braku dowodów łączących rząd Iraku z dostawą broni masowego rażenia do grup terrorystycznych w 2002 roku powiedział:

„Reports that say that something hasn't happened are always interesting to me, because as we know, there are known knowns; there are things we know we know. We also know there are known unknowns; that is to say we know there are some things we do not know. But there are also unknown unknowns – the ones we don't know we don't know. And if one looks throughout the history of our country and other free countries, it is the latter category that tend to be the difficult ones”.

Donald Rumsfeld w swojej wypowiedzi wymienił, że są na świecie tzw. wiadome wiadome, wiadome niewiadome oraz niewiadome niewiadome. Filozof Slavoj Žižek uzupełnił ten podział o tzw. niewiadome wiadome. Na tej podstawie dr Sajduk scharakteryzował układ powiązań w systemie międzynarodowym. Każdy analityk powinien przed rozpoczęciem analizy wiedzieć, że są pewne wiadome wiadome, czyli informacje, które znamy i mamy ich świadomość. Są też znane nam niewiadome, czyli fakty, których jeszcze nie znamy, ale mamy świadomość ich braku. W świecie są jednak również niewiadome niewiadome, czyli takie fakty, których nie znamy i nawet nie mamy świadomości, że ich nie znamy oraz niewiadome wiadome, czyli czynniki których nie znamy, ale komuś na świecie są one znane. Dopiero mając na względzie powyższe, analityk jest w stanie dokonać obiektywnej analizy, która będzie uwzględniała zarówno czynniki nam znane, jak i nieznane, które wiemy, że wpływają na układ międzynarodowy, a także będzie zakładała, że są pewne informacje, których nawet nie jesteśmy świadomi, że nie posiadamy.

Podczas warsztatów studenci zostali podzieleni na cztery grupy. Dwie z nich miały przygotować listę trendów w polityce międzynarodowej, które wpływają na bezpieczeństwo Polski, zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Pozostałe dwie grupy miały opracować listę najważniejszych czynników wpływających na światowy układ geopolityczny. Następnie uczestnicy przygotowali na planszach wizualizacje sieci wzajemnych powiązań pomiędzy poszczególnymi czynnikami oddziałującymi na porządek międzynarodowy. Jako przykład posłużył między innymi kryzys migracyjny, który z jednej strony osłabił integrację europejską ze względu na różnice pomiędzy państwami członkowskimi UE w kwestii przyjmowania uchodźców, z drugiej jednak strony wzmocnił międzynarodową współpracę państw w zakresie podejmowania prób rozwiązania konfliktu na Bliskim Wschodzie. Na podstawie przeprowadzonej przez nich analizy danych wyciągnęli wspólny wniosek, że wszelkie wydarzenia na arenie międzynarodowej wywołują dwa rodzaje reakcji: na jedne czynniki wpływają wzmacniająco, na inne osłabiająco. Zadaniem ekspertów jest obiektywna i dogłębna analiza danych, dzięki której efekty pewnych wydarzeń, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i światowym, mogą być znane o wiele szybciej.

Agata Supińska