Publikacje

W reakcji na próbę zabójstwa Sergieja Skripala, Wielka Brytania podjęła zdecydowane kroki dyplomatyczne wobec Rosji.

Zakup systemu Wisła istotny dla pozycji Polski. Obecnie Polska nie posiada żadnego systemu obrony rakietowej, system Patriot poprawia zdolności wojskowe.

Wydalenie rosyjskich dyplomatów pozytywnie wpływa na naszą pozycję w NATO i UE. Cała sytuacja negatywnie wpływa na stosunki NATO-Rosja.

Joanna Bronka: Im bliżej wejścia do Unii Europejskiej będzie Serbia, tym bliższe będą stawały się nasze stosunki polityczne i ekonomiczne.

Analiza problematyki przestrzegania praw człowieka w krajach Unii Europejskiej i krajach partnerskich.

Analiza podsumowująca działalność specjalnego przedstawiciela Komisji Europejskiej ds. promocji wolności religii i przekonań poza terytorium UE.

Bartosz Kaczorowski (Uniwersytet Łódzki) o stosunkach katalońsko-hiszpańskich i możliwym rozwoju sytuacji na Półwyspie Iberyjskim.

Dominik Héjj: Politykę zagraniczną Węgier od początku transformacji ustrojowej definiowała opcja zachodnia.

Marcin Kędzierski (CAKJ): stwarza się dla Polski window of opportunity do zbudowania nowego motoru integracji w Europie Środkowej.

Tomasz F. Krawczyk: Biała księga polityki bezpieczeństwa Republiki Federalnej Niemiec - są dobre zmiany, ale problemy pozostają