Bryjka Filip, Wojny zastępcze, PISM, Warszawa 2021.

Kamiński Tomasz, The role of regions in EU-China relations, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2021.

Kegley Charles, Raymond Gregory, Great Powers and Word order: patterns and prospects, CQ Press, London 2021.

Kisztelińska-Węgrzyńska Agnieszka, Krauze Maciej, Jednostka wobec globalnego wymiaru stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łodź 2021.

Kowalski Kamil, Polityczne i ekonomiczne aspekty przystąpienia Polski, Czech i Węgier do NATO w prasie amerykańskiej na przykładzie publikacji tygodników „Time” i „Newsweek”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2021.

Kraś Ireneusz, Kubicki Radosław, Racja stanu Polski w Europie, Wydawnictwo ASPRA-JR, 2021.

Moraczewska Anna, Zarządzanie ryzykiem na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2021.

Nycz Grzegorz, USA wobec zakończenia zimnej wojny: liberalny consensus ery końca historii (1989-2000), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2021.

Oleksiewicz Izabela, Ochrona cyberprzestrzeni Unii Europejskiej: polityka, strategia, prawo, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2021.

Pałecki Krzysztof, Teoria władzy, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2021.

Rydlewski Grzegorz, Rządzenie w epoce informacji, cyfryzacji i sztucznej inteligencji, Elipsa Dom Wydawniczy, Warszawa 2021.

Schofield Malcolm, Cicero: political philosophy, Oxford University Press, New York 2021.

Tokarski Jan, Czy liberalizm umarł?, Wydawnictwo Znak, Kraków 2021.

Woźniak-Szymańska Dominika, Pozycja Polski w społeczności międzynarodowej, czyli jak wzrastać na peryferiach Europy?, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2021.