W reakcji na próbę zabójstwa Sergieja Skripala, Wielka Brytania podjęła zdecydowane kroki dyplomatyczne wobec Rosji.

Jest to największy kryzys dyplomatyczny w relacjach brytyjsko-rosyjskich od czasów Zimnej Wojny. Polska wzmacnia sojusz z Wielką Brytanią i wydaliła 4 rosyjskich dyplomatów.

20 marca Wielka Brytania wydaliła 23 rosyjskich dyplomatów. Była to reakcja na próbę otrucia byłego rosyjskiego oficera wywiadu wojskowego GRU Siergieja Skripala zamieszkałego w Wielkiej Brytanii. Decyzję podjęła Theresa May po konsultacji z parlamentem. Głównym dowodem na udział Rosji było użycie środka chemicznego Nowiczok produkowanego tylko w ZSRR.

Jest to największa grupa rosyjskich dyplomatów, jaka została usunięta z Wielkiej Brytanii od 1985 rokuSolidarnie z Wielką Brytanią 27 państw wydaliło w sumie 122 rosyjskich przedstawicieli. Wśród tych państw było 18 krajów UE, USA oraz m.in: Kanada, Australia i Ukraina. Polska wydaliła 4 rosyjskich urzędników. Część państw UE nie zdecydowała się na podobne kroki dyplomatyczne. Państwa te są powiązane finansowo lub politycznie z Federacją Rosyjską. Ich pretekstem do odmowy, była mała liczba rosyjskich dyplomatów w ich krajach.

Rosja podjęła działania symetryczne wydalając ponad 150 zagranicznych dyplomatów. MSZ Rosji Siergiej Ławrow stanowczo zaprzeczył rosyjskiemu udziałowi w ataku.  Jest to największy kryzys dyplomatyczny w relacjach brytyjsko rosyjskich od czasów Zimnej Wojny. 

Polska wydaliła 4 rosyjskich dyplomatów. Realizując cele strategiczne polityki zagranicznej Polska wzmacnia sojusz z Wielką Brytanią, Unią Europejską i NATO. Polski MSZ sprzeciwia się łamaniu prawa międzynarodowego przez Rosję. Działanie to także sprzyja osłabieniu rosyjskiej siatki wywiadowczej w Polsce.  

Polska również liczy na przychylne stanowisko Wielkiej Brytanii wobec Polonii w negocjacjach post-Brexit. 

 

Autorzy: Małgorzata Raś, Katarzyna Skurkiewicz, Kamila Stasiak, Iwo Gurdek, Marek Pogoda, Wojciech Gąsior, Tomek Świerszcz

 

* * *

 

Notatka przygotowana przez uczestników Seminarium Analitycznego RODM, którego celem była analiza kluczowych kierunków polskiej polityki zagranicznej.

 

Punktem wyjścia była m.in. lista priorytetów określonych w Strategii Polskiej Polityki Zagranicznej 2017–2021 oraz w innych dokumentach strategicznych.