Zapraszamy na wykład pt. "Powstanie 1956 roku na Węgrzech a sprawa polska", który odbędzie się 30 listopada o godz. 17.00.

Wygłosi go dr Michał Wenklar, politolog, pracownik krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie oraz Akademii Ignatianum.

Termin: 30 listopada | środa

Godzina: 17.00

Miejsce: Instytut Myśli Józefa Tischnera | ul. Sławkowska 14

***

Współorganizator: Instytut Myśli Józefa Tischnera