Dnia 30 marca 2022 roku odbyła się debata na temat „Wojna na cyber frontach”.

Moderatorem rozmowy była Małgorzata Wieczorek.

Wśród zaproszonych ekspertów znaleźli się:
redaktor magazynu Spider’s Web+  – Pani Sylwia Czubkowska,
Pan Doktor Paweł Nowakowski,
a także redaktor portalu CyberDefence24 – Pan Szymon Palczewski.

Debata dotyczyła wojny na cyber frontach, jako zjawiska przenoszącego się do mediów, obecnego coraz częściej w dzisiejszych czasach. W czasie rozmowy zauważono, iż wojny informacyjne nie są nowością, a ich istnienia możemy upatrywać u zarania dziejów. Obserwowane przez środowisko międzynarodowe wojny na cyber frontach nabierają istotnego znaczenia w obliczu napaści rosyjskiej rozgrywającej się na terytorium Ukrainy. Zauważono, iż nie tylko dezinformacja kwalifikuje się do omawianych cyber frontów.

Eksperci podnieśli także temat poszukiwania rzetelnych informacji w Internecie oraz potencjalnych „pułapek”, które czyhają na osobę, która takowych wiadomości szuka. Obecna w sieci propaganda sprawia, iż wydarzenia poddawane są manipulacjom, a co za tym idzie, czytelnikowi trudniej jest odnaleźć się w gąszczu rozsiewanych nieprawdziwych informacji. Jednocześnie zaznaczono, iż nie jest możliwym stwierdzenie, kto wygrywa wojnę w sieci, gdyż często taka odpowiedź umotywowana jest poglądami poszczególnych osób lub ugrupowań. W rozmowie podniesiono również kwestię postrzegania uchodźców z Ukrainy przez społeczeństwo polskie, oceny wkładu hakerów i haktywistów w wojnę na Ukrainie oraz postrzegania kanałów informacyjnych (w szczególności mediów społecznościowych i platform streamingowych) za źródła historyczne.

Na zakończenie debaty, zaproszeni goście odpowiedzieli na pytanie: Jak najskuteczniej my sami możemy walczyć z dezinformacją? Polecone rady odnosiły się do dywersyfikacji źródeł internetowych, korzystania ze sprawdzonych portali oraz pogłębienia świadomości w konsumowaniu treści medialnych.