Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie i Ośrodek Myśli Politycznej zapraszają na debatę specjalną online!
Debata ekspercka pt.: „Trójmorze. Nowa perspektywa po zmianach politycznych w USA” będzie transmitowana na żywo w czwartek, 6 maja o godzinie 14:30❗
Transmisja dostępna będzie na kanale RODM Kraków na Facebooku.
W debacie wezmą udział:
➡️ Paweł Jabłoński – Podsekretarz stanu ds. współpracy ekonomicznej, rozwojowej oraz polityki afrykańskiej i bliskowschodniej w MSZ.
➡️ dr hab. Piotr Bajda, prof. UKSW – wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
➡️ dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski, prof. UŁ– wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego.
Spotkanie poprowadzi koordynatorka Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Krakowie – Karolina Wanda Olszowska.
Zapraszamy serdecznie!
Podczas transmisji będzie możliwość zadawania pytań.
Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP


W związku z debatą polecamy Państwu książkę wydaną przez RODM Kraków oraz Ośrodek Myśli Politycznej „Konteksty dla Trójmorza. Turcja, Bałkany Zachodnie i Europa Środkowa w polityce międzynarodowej”.
Teksty zawarte w niniejszym tomie dotyczą przede wszystkim Turcji, Bałkanów Zachodnich i Europy Środkowej. Stanowią one studia przypadków, pokazujące, jakie siły zewnętrzne oddziałują na państwa położone na tych istotnych geopolitycznie obszarach i w jaki sposób to czynią, a także jakie z tego wynikają konsekwencje dla polityki owych państw i jak na ich pozycję w regionie wpływają ich sprawy wewnętrzne. Od trafnej analizy tych czynników i umiejętności odpowiedniego zareagowania na nie, a szczególnie ich kształtowania, może w dużej mierze zależeć między innymi powodzenie Inicjatywy Trójmorza – przedsięwzięcia, które jest potrzebne regionom zwykle kojarzonym głównie z geopolitycznymi problemami, by w pełni wykorzystały swój potencjał i owe problemy odsunęły wreszcie na dalszy plan.
Podczas debaty zostanie ona zaprezentowana oraz pojawi się informacja w jaki sposób można ją otrzymać!