Asia Explained, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie oraz Instytut Myśli Józefa Tischnera zapraszają na kolejną debatę azjatycką!

Data: 10 marca (wtorek)
Godzina: 15:30
Miejsce: Instytut Myśli Józefa Tischnera,
ul. Sławkowska 14, Kraków

W debacie wezmą udział:

• dr hab. Jerzy Bayer, wykładowca w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, b. ambasador w Tajlandii Laosie, Kambodży i Birmie, b. konsul generalny w Szanghaju, współautor książki „Tybet. Szkice z dziejów chińsko-tybetańskich”

• Adam Kozieł, ekspert ds. Praw Człowieka w Tybecie w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

• dr Marek Kalmus, fotografik, pisarz, podróżnik, badacz kultury tybetańskiej, specjalista w zakresie ikonografii i sztuki tybetańskiej

• Maksymilian Woch, religioznawca zajmujący się kulturą buddyjską, doktorant na Wydziale Filozoficznym UJ, prowadzi interdyscyplinarne badania dotyczące zinstytucjonalizowanej reinkarnacji w Tybecie

Debatę będzie moderował Łukasz Sarek, członek zespołu www.asiaexplained.org

W trakcie debaty uczestnicy poruszą między innymi takie tematy jak:
1. Status Tybetu w świetle prawa międzynarodowego, stanowisko władz ChRL oraz władz tybetańskich na emigracji oraz opinie ekspertów i społeczeństwa chińskiego i tybetańskiego, jak również międzynarodowej opinii publicznej. Ocena statusu Tybetu z uwzględnieniem rysku historycznego i znaczenia gospodarczego oraz geopolitycznego regionu.

2. Status Tybetu w ramach systemu administracyjnego ChRL i wynikającego z tego formalnie obowiązujący Pekin zakres autonomii tybetańskiej ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku uznania praw społeczeństwa tybetańskiego do zachowania dziedzictwa kulturalnego, poszanowania swobód religijnych.

3. Ocena przestrzegania przez Pekin praw człowieka wynikających z norm międzynarodowych oraz wewnętrznych chińskich przepisów.

4. Stanowisko społeczeństwa tybetańskiego wobec władz chińskich. Chińska retoryka o podniesieniu poziomu życia, rozwoju gospodarczym regionu i likwidacji zacofania gospodarczego i społecznego Tybetu jsprzed przyłączenia do ChRL w kontekście oczekiwań i potrzeb ludności tybetańskiej oraz źródeł historycznych.

5. Buddyzm tybetański jako narzędzie gry politycznej. Próby podporządkowania religii buddyjskiej państwu chińskiemu i reakcja na ten stan rzeczy ze strony Tybetańczyków.

6. Stosunki między ludnością tybetańską a ludnością napływową głównie narodowości Han w kontekście polityki migracyjnej Pekinu. Mentalność Tybetańczyków i Chińczyków, różnice i podobieństwa pomiędzy Hanami a Tybetańczykami w wymiarze filozoficznym. Wyznaczniki współczesnej tożsamości tybetańskiej.

Asia Explained powstało, by:
• organizować profesjonalne debaty w formacie Okrągłego Stołu, gdzie naukowcy, eksperci i profesjonaliści prezentują swoje stanowiska a następni prowadzą swobodną dyskusję i wymianę poglądów na kwestie związane z tematem debaty
• dostarczać analizę bieżących wydarzeń, trendów i procesów kształtujących azjatycki krajobraz polityczny, gospodarczy, społeczny i kulturowy i ich wpływ na Polskę i w skali globalnej;
• stworzyć przyjazne i inspirujące środowisko pracy dla naukowców, ekspertów i profesjonalistów zaangażowanych w badania i działania związane z Azją oraz zapewnić przestrzeń do spotkań dla różnych organizacji naukowych i zawodowych, które chcą nawiązać nowe więzi i szukać nowych możliwości współpracy.