Dnia 25.04. br., odbyła się debata dotycząca wojny handlowej USA-Chiny, organizowane przez RODM Kraków, Ośrodek Myśli PolitycznejInstytut Orientalistyki UJ oraz Forum Młodych Dyplomatów

W debacie wzięli udział: 
dr Marcin Grabowski (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ),

Adrian Brona (Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ),

dr Stanisław Górka (Instytut Europeistyki UJ),

Patryk Szostak (Instytut Wolności)

oraz dr Rohit Wanchoo (St Stephen's College, Delhi University, profesor wizytujący w Indologia UJ).

Spotkanie poprowadziły natomiast członkinie FMD: Sara Faściszewska i Laura Żeleźniak.

Spotkanie rozpoczęło się od wprowadzenia dr Marcina Grabowskiego w tematykę debaty. Podkreślił on, że Chiny to dla Stanów Zjednoczonych największy partner handlowy.

Głównymi tematami poruszonymi podczas debaty były: przyczyny wojny handlowej i jej wpływ na bilateralne stosunki pomiędzy ww. państwami i na ich relacje z ich innymi partnerami gospodarczymi, a także, jaki wizerunek Stanów Zjednoczonych i Chin, kreują media państw trzecich, w odniesieniu do wojny handlowej i wzajemnych powiązań gospodarczych.