24 kwietnia odbył się wykład "W cieniu dwóch trumien. O polityce wschodniej Drugiej Rzeczypospolitej" wygłoszony przez dr hab. Janusza Mierzwy adiunkta w Zakładzie Historii Polski Najnowszej Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynrodowej w Krakowie, Ośrodek Myśli Politycznej oraz Towarzystwo Naukowe Doktorantów Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizowały wykład dr hab. Janusza Mierzwy dotyczący polityki wschodniej Drugiej Rzeczpospilitej. 

Odzyskanie przez Polskę niepodległości wymusiło zdefiniowanie celów dla polskiej polityki zagranicznej. Dominujący wpływ na jej kształt, nie tylko na odcinku wschodnim, miały dwa główne obozy: narodowy i piłsudczykowski. Wytyczane wówczas kierunki z jednej strony stanowiły rozwinięcie koncepcji lansowanych przed 1918 r., a z drugiej były możliwość ich realizacji ograniczona była porządkiem wersalskim, ryskim, a nade wszystko potencjałem świeżo odrodzonej Rzeczypospolitej. Co ważne, mimo że od omawianych wydarzeń upłynęło 100 lat to kwestie ówczesnych kierunków polskiej polityki wschodniej do dnia dzisiejszego budzą sporo emocji i są przedmiotem sporów.

 

Dr hab. Janusz Mierzwa (ur. 1978), historyk, adiunkt w Zakładzie Historii Polski Najnowszej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania koncentrują się na historii XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem biografistyki oraz dziejów społecznych, politycznych i administracji. Autor m.in. Starostowie Polski międzywojennej. Portret zbiorowy (wyd. I: Kraków 2012, wyd. II: Kraków 2018), Słownik biograficzny starostów Drugiej Rzeczypospolitej, t. I, (Łomianki 2018), biografii płk. Adama Koca (Kraków 2006) oraz edycji źródeł (A. Koc, Wspomnienia, Wrocław 2005 i W.M. Zawadzki, Dziennik, Kraków 2010). Obecnie kończy prace nad monografią „Opór i bunt społeczny w Polsce w latach 1930-1935”. W latach 2013-2015 dyrektor Muzeum AK w Krakowie.