Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu "Co nowego w polskiej polityce zagranicznej i europejskiej", które odbędzie się 21 maja o godz. 16:00.

W ramach spotkania odbędzie się dyskusja z udziałem dr. Piotra Bajdy, autora wydanej przez Ośrodek Myśli Politycznej książki Małe państwo europejskie na arenie międzynarodowej. Polityka zagraniczna Republiki Słowackiej w latach 1993-2016.

Europa Środkowa przez wieki organizowała się w duże struktury polityczne lub była przez takie struktury organizowana przemocą. Obecny stan rzeczy – gdy na jej obszarze istnieje kilka średnich i małych państw – jest więc odstępstwem od sytuacji, która tak długo determinowała regionalną geopolitykę. 

Jakie ma to konsekwencje dla układu sił w tym regionie? 

Czy historyczne doświadczenia wpływają na politykę tych państw? 

Jak one same postrzegają swą obecną rolę na arenie międzynarodowej i jak ich rolę postrzegają duzi gracze? 

Jak ten stan rzeczy ma się do popularnych koncepcji politycznych, typu Międzymorze/Trójmorze oraz do dyskusji o pożądanym kształcie UE?

 

Na te i inne pytania odpowiedzą: 

- dr Piotr Bajda - wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w latach 2006-2013 pracownik naukowy Instytutu Studiów Politycznych PAN. W latach 2000-2004 był wicedyrektorem Instytutu Polskiego w Bratysławie; od 2005 do 2009 r. pracował w Ośrodku Studiów Wschodnich, w latach 2013-2016 był przedstawicielem Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na Polskę.

- dr hab. Artur Wołek - politolog, jeden ze współtwórców i ekspertów Ośrodka Myśli Politycznej, wykładowca Akademii Ignatianum w Krakowie.

- Łukasz Kołtuniak - współpracownik Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, ekspert ds. Europy Środkowej, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Specjalizuje się w filozofii prawa oraz polityki, nauce społecznej Kościoła a także problemach politycznych Europy środkowej.

 

Termin: 21 maja (poniedziałek) godz. 16:00

Miejsce: Pracownia Klubu Jagiellońskiego, Rynek Główny 34, oficyna, 3 piętro

Wydarzenie na Facebook: https://www.facebook.com/events/201675180558159/

 

Zapraszamy!