Już 9 marca (piątek) o godz. 13:00 zapraszamy do siedziby RODM na spotkanie informacyjne nt. naboru na aplikację dyplomatyczno-konsularną.

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie i Ośrodek Myśli Politycznej zapraszają na spotkanie z Panem Ambasadorem Marcinem Nawrotem, Naczelnikiem Wydziału Akademii Dyplomatycznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, na temat naboru na aplikację dyplomatyczno-konsularną.

Termin: 9 marca (piątek) br. o godz. 13.00 

Miejsce: Pracownia, Klub Jagielloński, Rynek Główny 34, oficyna, III piętro

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, obowiązują zapisy za pośrednictwem formularza Google: https://goo.gl/FteRZr

Akademia Dyplomatyczna MSZ przygotowuje i realizuje strategię szkoleniową Ministerstwa Spraw Zagranicznych. We współpracy z Biurem Spraw Osobowych, Akademia wspiera rozwój zawodowy pracowników MSZ oraz koordynuje ich udział w szkoleniach, stażach i innych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kraju i za granicą. Akademia organizuje i przeprowadza konkurs na aplikację dyplomatyczno-konsularną, a następnie realizuje program aplikacji oraz przygotowuje egzamin dyplomatyczno-konsularny.

W związku z naborem na aplikację dyplomatyczno-konsularną zapraszamy na spotkanie, podczas którego studenci dowiedzą się w jaki sposób aplikować do Akademii, jakie dokumenty należy złożyć i jak przygotować się do egzaminów wstępnych. Spotkanie to będzie cenne nie tylko dla studentów kończących studia magisterskie, ale również dla studentów niższych lat, którzy będą mieli okazję dowiedzieć się, w jakim kierunku powinno zmierzać ich dalsze kształcenie, jeżeli byliby zainteresowani pracą w służbie dyplomatycznej.

Więcej informacji nt. naboru na naszej stronie: http://rodm-krakow.pl/index.php/aktualnosci/331-zostan-dyplomata

Partnerzy wydarzenia:
Forum Młodych Dyplomatów
Koło Nauk Politycznych UJ

ZAPRASZAMY!!!