W poniedziałek 24 lipca w księgarni De Revolutionibus. Books&Cafe odbyło się spotkanie z dr hab. Renatą Czekalską (IBiDW UJ).

Spotkanie dotyczyło relacji kulturowych między Polską a Indiami. 


Pani Profesor przybliżyła uczestnikom spotkania podobieństwa, jakie można odnaleźć w dziełach literackich autorów tych dwóch tak bardzo oddalonych od siebie krajów.


Ciekawość obcej kultury stanowiła dla prezentowanych osób źródło inspiracji. 


W ramach spotkania Pani Profesor zaprezentowała kilka pozycji wydawniczych dotyczących tej tematyki.