We wtorek 25 lipca o godz. 18:00 zapraszamy na spotkanie z cyklu „Intercultural Dialogue”, którego tematem będzie demokracja.


Spotkania "Intercultural Dialogue" organizowane przez International Peace Youth Group i Forum Młodych Dyplomatów skupiają się na wymianie doświadczeń między osobami z różnych kręgów kulturowych. Dialog ma na celu pogłębienie zrozumienia różnych perspektyw oraz praktyk, co jest niezbędne do osiągnięcia pokoju w wielokulturowym społeczeństwie. 


Tematem przewodnim najbliższego spotkania będzie: "Demokracja".

Program:

Sesja 1 - Definicja i składniki demokracji

Sesja 2 - Rola obywateli w państwie demokratycznym


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/1PHdi7noxREKgu7ZesKK_bmJeWM1D7xTYxj_ckU7VWD4/viewform?edit_requested=true

Gośćmi specjalnymi spotkania będą członkowie International Peace Youth Group, którym zostanie zaprezentowana oferta i wyniki prac merytorycznych RODM w Krakowie.

 

Termin:  25 lipca godz. 18:00

Miejsce: Rynek Główny 34, oficyna, III piętro

--------------------------

We would kindly like to invite you to the 5th Intercultural Dialogue hosted by International Peace Youth Group and The Polish Forum of Young Diplomats. It is a gathering of people from different countries, to have an open and respectful exchange or interaction between individuals with different cultural backgrounds.

The dialogue aims to develop a deeper understanding of diverse perspectives and practices so that we can achieve peace in the multicultural society. It consists of 2 sessions with a fun culture learning activity in between.

We would be delighted to welcome you to this meaningful event, and your attendance will be very much appreciated.

Theme: “Democracy”

Program:

Session 1- Definition and Components of Democracy

Session 2- Role of Citizens in Democratic Nation

 

If you wish to attend, please apply to https://docs.google.com/forms/d/1PHdi7noxREKgu7ZesKK_bmJeWM1D7xTYxj_ckU7VWD4/viewform?edit_requested=true

 

Special guests of the meeting will be the members of the International Peace Youth Group, who will present the offer and results of the work of RODM in Krakow.

 

When? July 25 18:00

Where? Rynek Główny 34, 33-332 Kraków Poland