Zapraszamy na spotkanie z panem ambasadorem Marcinem Nawrotem dot. naboru na aplikację dyplomatyczno-konsularną 21 czerwca o godz. 13.00.

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w KrakowieOśrodek Myśli Politycznej i Koło Nauk Politycznych zapraszają na spotkanie z panem ambasadorem Marcinem Nawrotem, naczelnikiem wydziału Akademii Dyplomatycznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, na temat naboru na aplikację dyplomatyczno-konsularną.

Termin: 21 czerwca br. o godz. 13.00 

Miejsce: Sala Konferencyjna Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Akademia Dyplomatyczna MSZ przygotowuje i realizuje strategię szkoleniową Ministerstwa Spraw Zagranicznych. We współpracy z Biurem Spraw Osobowych, Akademia wspiera rozwój zawodowy pracowników MSZ oraz koordynuje ich udział w szkoleniach, stażach i innych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kraju i za granicą. Akademia organizuje i przeprowadza konkurs na aplikację dyplomatyczno-konsularną, a następnie realizuje program aplikacji oraz przygotowuje egzamin dyplomatyczno-konsularny.

W związku ze zbliżającym się naborem na aplikację dyplomatyczno-konsularną zapraszamy na spotkanie, podczas którego studenci dowiedzą się w jaki sposób aplikować do Akademii, jakie dokumenty należy złożyć i jak przygotować się do egzaminów wstępnych. Spotkanie to będzie cenne nie tylko dla studentów kończących studia magisterskie, ale również dla studentów niższych lat, którzy będą mieli okazję dowiedzieć się, w jakim kierunku powinno zmierzać ich dalsze kształcenie, jeżeli byliby zainteresowani pracą w służbie dyplomatycznej.

Link do wydarzenia na Facebook: https://www.facebook.com/events/326236627789670/

ZAPRASZAMY!