Spotkanie z dr. Łukaszem Fyderkiem poświęcone ocenie sytuacji na bliskim wschodzie i perspektywach dla regionu.

28 lutego na naszym spotkaniu gościliśmy dr. Łukasza Fyderka, politologa, adiunkta w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Spotkanie poświęcone obecnej sytuacji na Bliskim Wschodzie rozpoczęło się od krótkiego wystąpienia zaproszonego gościa. Dr Fyderek starał się zobrazować układ sił w regionie, wskazując coraz mniejsze zainteresowanie nim w polityce zagranicznej światowych mocarstw. Jednakże zwracał on uwagę, iż dzięki temu wzrosła rola regionalnych liderów takich jak Arabia Saudyjska, czy Katar, które starają się wprowadzić swoją wizję ładu na obszarze Bliskiego Wschodu.

W drugiej części skupiono się na pytaniach dotyczących możliwości stabilizacji w omawianym regionie. Zaproszony gość dosyć sceptycznie odniósł się do możliwości stworzenia stałego organizmu państwowego przez Państwo Islamskie. Odpowiadając na pytanie o rolę Rosji, stwierdził, iż jest jedynym mocarstwem w regionie, lecz mimo chwilowych sojuszy nie wzbudza ona większego zaufania wśród państw z którymi współpracuje. Na zakończenie przedstawiał on rolę USA w wzmocnieniu pozycji Kurdów, którzy mogą stanowić znaczącą siłę szczególnie na terytorium Syrii.